TÌM KIẾM

Villa GS METRO CITY

Trở về
Chủ đầu tư

GS Industry.,LTD

Kích thước Mô hình

1200 x 1200 (mm)

Tỉ lệ Mô hình

1/25

Thời gian thực hiện

15 ngày

Dự án khác

AMELIE VILLA – PHÚ MỸ HƯNG

AMELIE VILLA – PHÚ MỸ HƯNG

VILLA M7 – THÀNH ĐẠT

VILLA M7 – THÀNH ĐẠT

VILLA M8 – THÀNH ĐẠT

VILLA M8 – THÀNH ĐẠT

VILLA 01 -ID JUNCTION

VILLA 01 -ID JUNCTION

VILLA 02 – ID JUNCTION

VILLA 02 – ID JUNCTION