TÌM KIẾM

VILLA 01 -ID JUNCTION

Trở về
Chủ đầu tư

Long Thành Riverside Corp

Kích thước Mô hình

1200 x 800 (mm)

Tỉ lệ Mô hình

1/30

Thời gian thực hiện

20 ngày

Dự án khác

AMELIE VILLA – PHÚ MỸ HƯNG

AMELIE VILLA – PHÚ MỸ HƯNG

VILLA M7 – THÀNH ĐẠT

VILLA M7 – THÀNH ĐẠT

VILLA M8 – THÀNH ĐẠT

VILLA M8 – THÀNH ĐẠT

VILLA 02 – ID JUNCTION

VILLA 02 – ID JUNCTION

Villa GS METRO CITY

Villa GS METRO CITY