TÌM KIẾM

NHÀ MÁY TIMBERLAND MAN WAH

Trở về
Chủ đầu tư

COTECCONS

Kích thước Mô hình

3800mm x 2600mm

Tỉ lệ Mô hình

1/350

Thời gian thực hiện

25 ngày

Dự án khác