TÌM KIẾM

CĂN HỘ Bremier – Berriver

Trở về
Chủ đầu tư

Masteri

Kích thước Mô hình

800 x 800 (mm)

Tỉ lệ Mô hình

1/25

Thời gian thực hiện

15 ngày

Dự án khác

CĂN HỘ A- 2 PN – 70M2

CĂN HỘ A- 2 PN – 70M2

CĂN HỘ 1 PN- DIAMOND LOTUS

CĂN HỘ 1 PN- DIAMOND LOTUS

CĂN HỘ A- 2 PN – 100M2

CĂN HỘ A- 2 PN – 100M2