TÌM KIẾM

CĂN HỘ A- 2 PN – 70M2

Trở về
Chủ đầu tư

DIAMOND LOTUS – PHÚC KHANG

Kích thước Mô hình

1000 x 800 (mm)

Tỉ lệ Mô hình

1/25

Thời gian thực hiện

15 ngày

Dự án khác

CĂN HỘ 1 PN- DIAMOND LOTUS

CĂN HỘ 1 PN- DIAMOND LOTUS

CĂN HỘ A- 2 PN – 100M2

CĂN HỘ A- 2 PN – 100M2

CĂN HỘ Bremier – Berriver

CĂN HỘ Bremier – Berriver