TÌM KIẾM

Dịch vụ đào tạo nghề.

  • Tư tưởng của chúng tôi xác định con người là tài sản quan trọng nhất. GMG luôn có chiến lược chia sẽ thành quả và giữ chân người xuất sắc.
  • Cùng với kế hoạch luôn tuyển dụng, tìm kiếm và đào tạo để có được đội ngũ nhân sự phù hợp với tiêu chí của công ty cũng như công tác hỗ trợ các bạn trẻ học tập và xây dựng nghề nghiệp của mình.
  • Nhân sự có khả năng, đam mê và đầy nhiệt huyết được kế thừa liền mạch luôn là mục tiêu chiến lược của GMG trong nhiệm vụ đi đến sự thành công bền vững và đảm bảo thực thi những cam kết chất lượng với khách hàng.